Gold Futures

Gold Futures ขึ้นก็ใช่ ลงก็ชอบ ทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง

ทองคำเป็นสินทรัพย์ลงทุนที่นักลงทุนชื่นชอบทั้งการซื้อเพื่อเป็นเครื่องสะสมความมั่งคั่งหรือเพื่อการเก็งกำไร ซึ่งในปัจจุบันนั้นตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า TFEX ได้เปิดให้มีการซื้อขาย Gold Futures ซึ่งทำการซื้อขายได้ง่ายๆเหมือนซื้อขายหุ้น โดยสามารถซื้อขายได้เองผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือบนมือถือ Smart Phone อีกทั้งนักลงทุนยังสามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงโดยเฉพาะในภาวะปัจจุบันที่ราคาทองคำปรับตัวลงมามาก สำหรับบทความในครั้งนี้เราจะมาทำความรู้จักวิธีการทำกำไรเบื้องต้นใน Gold Futures

Gold Futures เป็นตราสารอนุพันธ์ประเภท "สัญญาฟิวเจอร์ส" ซึ่งสัญญาฟิวเจอร์สก็คือ ตราสารทางการเงินที่มูลค่าจะต้องไปอ้างอิงกับสินทรัพย์อ้างอิงเสมอ พูดง่ายๆ ก็คือเป็นตราสารที่ไม่ได้มีมูลค่าเป็นของตัวเอง ไม่ใช่สินทรัพย์เหมือนหุ้น แต่เป็น "สัญญา" ในการซื้อหรือขายในสินทรัพย์นั้นๆ ที่ระบุไว้ ซึ่งมูลค่าของตราสารอนุพันธ์ตัวนี้ต้องไปอ้างอิงกับสินทรัพย์ที่ระบุเสมอ โดยจะทำการซื้อขายกันในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า TFEX และมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้กำกับดูแลเพื่อให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส และยุติธรรม

Gold Futures ที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า TFEX คือ ฟิวเจอร์สที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นทองคำในตลาดโลกที่ความบริสุทธิ์ 96.5% (ไม่ใช่ราคาทองคำสมาคมค้าทองคำ) ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำตลอดเวลา โดย ผู้ลงทุนลงทุน 1 สัญญา จะเท่ากับลงทุนทองคำน้ำหนัก 10 บาท โดยสามารถส่งคำสั่งซื้อขายง่ายๆเหมือนหุ้น ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงหน้าจอซื้อขาย Gold Futures - ที่มา Settrade Streaming Pro

และหากเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวระหว่างราคาทองคำโลก กับ Gold Futures จะเห็นว่ามีราคาการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับราคาทองคำในตลาดโลก ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ของราคา Gold Futures และ Gold Spot - ที่มา Bisnews Professional

กลยุทธ์ที่สำคัญในการตัดสินใจซื้อขาย Gold Futures ก็คือการคาดการณ์ว่าราคา Gold Futures จะขึ้นหรือจะลง หากนักลงทุนคาดการณ์ว่าราคา Gold Futures จะขึ้น ก็ตัดสินใจเปิดสถานะ “ซื้อ” ศัพท์ทางฟิวเจอร์สเรียกว่า Long Open ถ้าราคา Gold Futures ขึ้นไปจริงก็จะกำไร และสามารถปิดสถานะเพื่อทำกำไรได้โดยการ "ขาย" ศัพท์ทางฟิวเจอร์สเรียกว่า Short Close โดยมีรายละเอียดตามภาพที่ 3

สมมติคาดการณ์ว่าราคาจะขึ้นจึงเปิดสถานะ Long จำนวน 1 สัญญา ที่ราคา 24,500 ต่อมาราคาขึ้นไปที่ 25,550
กำไร = (25,550 - 24,500) x 1 x 10 = 10,500 บาท

ภาพที่ 3 Long Gold Futures และราคาขึ้นไปจริงจะกำไร - ที่มา Bisnews Professional

ในทางกลับกันถ้าคาดการณ์ว่าราคา Gold Futures จะลง ก็ตัดสินใจเปิดสถานะ "ขาย" ศัพท์ทางฟิวเจอร์สเรียกว่า Short Open ถ้าราคา Gold Futures ลงไปจริงก็จะกำไร และสามารถปิดสถานะเพื่อทำกำไรได้โดยการ “ซื้อ” ศัพท์ทางฟิวเจอร์สเรียกว่า Long Close โดยมีรายละเอียดตามภาพที่ 4

สมมติคาดการณ์ว่าราคาจะลงจึงเปิดสถานะ Short จำนวน 1 สัญญา ที่ราคา 24,400 ต่อมาราคาลดลงเหลือ 20,220
กำไร = (24,400 - 20,220) x 1 x 10 = 41,800 บาท

ภาพที่ 4 - ที่มา Bisnews Professional

คาดการณ์ราคาทองคำ สถานะฟิวเจอร์ส
เปิดสถานะ Long Gold Futures
เปิดสถานะ Short Gold Futures

จากบทความนี้คงทำให้นักลงทุนได้รู้จักกับ Gold Futures และกลยุทธ์การลงทุนจากการคาดการณ์ราคาทิศทางทองคำ หากนักลงทุนท่านใดสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCBS Call Center เบอร์โทร 02-949-1999 และสำหรับบทความในตอนต่อไป นักลงทุนที่มีทองคำแท่งหรือกองทุนทองคำจะได้เรียนรู้แนวทางการใช้ Gold Futures เพื่อบริหารความเสี่ยงพอร์ตของเราในภาวะที่ทองคำเป็นช่วงขาลงแบบนี้