ไทยพาณิชย์เดินหน้ารุกตลาดลูกค้าระดับสูงสุด

14 มกราคม 2556

ไทยพาณิชย์เดินหน้ารุกตลาดลูกค้าระดับสูงสุด ยกระดับบริการธนบดีธนกิจ พร้อมตอบทุกโจทย์ทางการลงทุนของลูกค้า

ไทยพาณิชย์เดินหน้ารุกตลาดลูกค้าระดับสูงสุด ยกระดับบริการธนบดีธนกิจ พร้อมตอบทุกโจทย์ทางการลงทุนของลูกค้า

 

ธนาคารไทยพาณิชย์เปิดฉากรุกลูกค้าระดับบน สร้างมิติใหม่ของการให้บริการลูกค้าธนบดีธนกิจด้วยข้อมูลทางการเงินและตัวเลือกทางการบริหารความมั่งคั่งในรูปแบบใหม่รองรับการขยายตัวของลูกค้ารุ่นใหม่ ตั้งทีม Investment Intelligence Center ทำงานร่วมกับ Private Banker คอยติดตามสภาวะเศรษฐกิจการลงทุนและให้คำปรึกษากับลูกค้าด้วยข้อมูลที่ทันสถานการณ์ ผสานบริษัทลูกเพิ่มทางเลือกในการลงทุน

นายญนน์ โภคทรัพย์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า “ธนาคารได้ให้บริการธนบดีธนกิจมาเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยเป็นธนาคารไทยแห่งแรกที่มีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อให้บริการลูกค้าที่ถือว่าเป็นกลุ่มพิเศษ จากเดิมลูกค้ากลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกค้ากลุ่มคหบดีซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์หลักๆ เป็นผลิตภัณฑ์พื้นฐาน อาทิ เงินฝาก หรือ พันธบัตรรัฐบาล เมื่อมาถึงปัจจุบัน ทายาทของครอบครัวก็กลายมาเป็นลูกค้ากลุ่มใหม่ของธนาคาร ซึ่งจะมีความเข้าใจและความต้องการทางการลงทุนที่ชัดเจน และทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของตลาดทั่วโลก เป็นผลให้ธนาคารต้องพัฒนาการให้บริการรวมทั้งเสาะหาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ พร้อมไปกับการรักษามาตรฐานและความไว้วางใจของลูกค้าในกลุ่มเดิม”


ภาพที่ 1 ธนาคารไทยพาณิชย์เปิดฉากรุกลูกค้าระดับบน สร้างมิติใหม่ของการให้บริการ

การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการลงทุนจึงเป็นหัวใจสำคัญในฐานะที่ปรึกษาทางการลงทุนที่ดี ธนาคารจึงได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลทางด้านการลงทุน หรือ Investment Intelligence Center (IIC)   ขึ้นเพื่อรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าธนบดีธนกิจโดยเฉพาะ โดยทำหน้าที่คอยติดตามสภาวะเศรษฐกิจและวิเคราะห์ข้อมูลตลาด ซึ่งจะทำงานร่วมกันกับ Private Banker ที่เข้าใจวัตถุประสงค์และความต้องการของลูกค้าจะทำให้สามารถวางแผนการลงทุนที่เหมาะสมและให้คำแนะนำกับลูกค้าได้ด้วยข้อมูลที่แม่นยำและเชื่อถือได้อย่างดีที่สุด


ภาพที่ 2 ธนาคารไทยพาณิชย์เปิดฉากรุกลูกค้าระดับบน สร้างมิติใหม่ของการให้บริการ

ธนาคารใช้ความแข็งแกร่งทางด้านเครือข่ายสาขาในการดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด และยังผสานความร่วมมือกับบริษัทในเครือทั้ง บล.ไทยพาณิชย์ บลจ.ไทยพาณิชย์ และ ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต เพื่อการจัดหาโซลูชันการลงทุนที่หลากหลายสำหรับลูกค้า นอกจากนี้ยังเป็นพันธมิตรกับบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนระดับโลกเพื่อคัดเลือกกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ทั่วโลก      


ภาพที่ 3 ธนาคารไทยพาณิชย์เปิดฉากรุกลูกค้าระดับบน สร้างมิติใหม่ของการให้บริการ

ธนบดีธนกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้บริการลูกค้าผู้มีสินทรัพย์กับธนาคารตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป โดยปัจจุบันมีลูกค้าในกลุ่มนี้อยู่ในการดูประมาณ 7,000 ราย ด้วยสินทรัพย์รวมกว่า 5 แสนล้านบาท


ภาพที่ 4 ธนาคารไทยพาณิชย์เปิดฉากรุกลูกค้าระดับบน สร้างมิติใหม่ของการให้บริการ