ญนน์ โภคทรัพย์

เข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้งเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน

ญนน์ โภคทรัพย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดเผยถึงแนวทางให้บริการลูกค้าว่า “เราได้นำกลยุทธ์ Segmentation” มาใช้ในการดูแลลูกค้าบุคคลโดยแบ่งกลุ่มลูกค้าจำนวน 13 ล้านคนออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่อย่างชัดเจน ได้แก่ Private, Affluent และ Mass พร้อมวางเป้าหมายเป็นธนาคารที่ครองใจลูกค้าในทุกกลุ่มเพื่อดูแลลูกค้าได้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น

ปลายปี 2555 ที่ผ่านมา ธนาคารได้สร้างสรรค์ ‘ SCB FIRST ’ ขึ้นเพื่อกลุ่มลูกค้า Affluent โดยให้บริการทางการเงินที่เรียกว่า ‘ SCB FIRST Privilege Banking ’ สำหรับลูกค้าที่มีเงินฝาก เงินลงทุน หรือเบี้ยประกันตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป โดยบริการที่ปรึกษาทางการเงิน และสิทธิประโยชน์ด้านไลฟ์สไตล์ต่างๆ

และในต้นปี 2556 ธนาคารยังได้เปิดมิติใหม่ของการบริการ ‘ SCB Private Banking ’ สำหรับลูกค้า Private ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าระดับบนสุดที่มีสินทรัพย์กับธนาคาร ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป ด้วยการบริการให้คำปรึกษาทางการเงินการลงทุนส่วนบุคคลที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถตอบสนองความต้องการทางการเงินที่รอบด้าน และล้ำสมัยยิ่งขึ้น เพื่อรองรับความมั่งคั่งทางการเงิน และเสริมด้วยเอกสิทธิ์ด้านไลฟ์สไตล์ไว้ด้วยกันอย่างครบถ้วน

วางแผนครองใจลูกค้าระยะยาว ยกระดับการให้บริการด้วยทีมที่ปรึกษาทางการเงิน

เราตั้งโจทย์ว่าเราจะครองใจลูกค้าอย่างไร เราจึงทำการสำรวจและศึกษาข้อมูลเพื่อเข้าใจในความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง โดยได้ยกระดับบริการรูปแบบใหม่ๆ ที่ให้ความสำคัญใน 3 ด้านหลัก ทั้งการครองใจลูกค้า การพัฒนาผลิดภัณฑ์ และบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ทางการเงินในช่วงเวลาที่เหมาะสม พร้อมกับการพัฒนาช่องทางสาขา และเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร พร้อมด้วยการนำแนวคิดนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็น Total Solution เข้ามาเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า ผสานจุดแข็งด้วยการผนึกกำลังกลุ่มไทยพาณิชย์มอบผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ครบวงจร เช่น สินเชื่อ การลงทุน และประกันชีวิต รวมถึงการพัฒนาช่องทางใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อการจัดหาโซลูชั่นการลงทุนที่หลากหลายสำหรับลูกค้า นอกจากนี้ยังเป็นพันธมิตรกับบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนระดับโลกเพื่อคัดเลือกกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ทั่วโลก ทั้งนี้เพื่อสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าได้รู้สึกถึงมิติใหม่แห่งการให้บริการที่ประทับใจยิ่งขึ้นจากธนาคาร