ธนาคารไทยพาณิชย์คว้า 2 รางวัลทรงเกียรติ

29 สิงหาคม 2556

ธนาคารไทยพาณิชย์คว้า 2 รางวัลทรงเกียรติ

ธนาคารไทยพาณิชย์คว้า 2 รางวัลทรงเกียรติจากโครงการ Thailand Corporate Excellence Awards 2012

ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับรางวัล ความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน  (Financial Management Excellence) และรางวัลดีเด่นความเป็นเลิศด้านสินค้าและการบริการ (Product/ Service Excellence) ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand Corporate Excellence Awards 2012 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์ เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัล เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรม พลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน


ภาพที่ 1 ธนาคารไทยพาณิชย์คว้า 2 รางวัลทรงเกียรติจากโครงการ TMA 2012