Alpha Southeast Asia

5 กันยายน 2556

Alpha Southeast Asia

ธนาคารไทยพาณิชย์คว้า 3 รางวัลยอดเยี่ยมจาก Alpha Southeast Asia สะท้อนประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าทุกกลุ่ม

คณะผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ เข้ารับ 3 รางวัลยอดเยี่ยมจากการประกาศผลรางวัล Best Financial Institutions in Southeast Asia 2013 ได้แก่ ธนาคารสำหรับผู้ประกอบการเอส   เอ็มอียอดเยี่ยม (Best SME Bank) รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการธนบดีธนกิจ (Best Private Wealth Management Bank) และธนาคารยอดเยี่ยมทางด้านบริหารตราสารหนี้ไทย (Best Bond House) จัดโดยAlpha Southeast Asia นิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารที่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม งานจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ