SCB Investment Symposium 2013

10 กันยายน 2556

ไทยพาณิชย์จัดสัมมนา SCB Investment Symposium 2013 : รู้รอบทิศ พิชิตการลงทุน แนะโอกาสทองการลงทุนท่ามกลางวิกฤติตลาดผันผวน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดงานสัมมนาเศรษฐกิจ SCB Investment Symposium: รู้รอบทิศ พิชิตการลงทุนให้ความรู้และคำแนะนำในการลงทุนแก่ลูกค้าและผู้ที่สนใจผ่าน 5 กูรูด้านการเงินการลงทุนแถวหน้าของประเทศ พร้อมปาฐกถาพิเศษโดย ดร. เอกนิติ นิติฑัณฑ์ประภาศ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ทิศทางตลาดทุน รู้เรื่องหุ้น และการลงทุนไทย เปิดมุมมองแนวโน้มเศรษฐกิจไทย สะท้อนแนวคิดด้านการลงทุน มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับนักลงทุนเกี่ยวกับภาพรวมสภาพเศรษฐกิจของประเทศในไตรมาสสุดท้าย รวมทั้งทิศทางและเคล็ดลับการลงทุนปลายปี 2556 เพื่อให้นักลงทุนได้เตรียมพร้อมรับมือกับทุกโอกาส และความท้าทายต่างๆ ด้านการลงทุน


ภาพที่ 1 SCB Investment Symposium 2013

นายสมิทธ์ พนมยงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายเงินฝากและการลงทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “จากความผันผวนของเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในไตรมาสสุดท้ายของปี 2556 มีท่าทีที่จะชะลอตัวตามการคาดการณ์ของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จีดีพีในไตรมาส 4 น่าจะขยายตัวประมาณ 2.2% อย่างไรก็ตามภาคธุรกิจโดยรวมยังค่อนข้างมั่นคงความสามารถในการทำกำไรยังค่อนข้างดี บริษัทชั้นนำก็มีความสามารถในการทำกำไรที่จะขับเคลื่อนต่อไปได้ ซึ่งมองว่าเป็นโอกาสเหมาะแก่การลงทุนระยะยาว ขณะเดียวกันแนวโน้มเศรษฐกิจโลกในภาพรวมมีสัญญาณที่ดีขึ้น ด้านการลงทุนยังถือว่าเป็นช่วงที่นักลงทุนควรจับตามองและระมัดระวังเป็นพิเศษ และเพื่อให้ลูกค้าและนักลงทุนมีความรู้ความเข้าใจในการติดตามความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนนั้น ธนาคารจึงได้จัดงานสัมมนาเศรษฐกิจ SCB Investment Symposium ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ของปีนี้ ภายใต้หัวข้อ รู้รอบทิศ พิชิตการลงทุน  เพื่อให้ความรู้และข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ นโยบายด้านการเงินการคลังที่น่าจับตามอง รวมถึงทิศทางการลงทุนจากนี้ไป ช่วยให้นักลงทุนวางแผนในการบริหารพอร์ตลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ เศรษฐกิจ”


ภาพที่ 2 SCB Investment Symposium 2013

งานสัมมนาเศรษฐกิจ SCB Investment Symposium : รู้รอบทิศ พิชิตการลงทุน โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศร่วมให้ความรู้เพื่อเปิดมุมมองด้านการลงทุนแก่ผู้ร่วมงาน อาทิ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจไทย” นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้มุมมองเกี่ยวกับ “ทิศทางตลาดทุน รู้เรื่องหุ้น และการลงทุนไทย” นายศุภชัย เจียรวนนท์ กับการให้ข้อมูลภาพรวมของธุรกิจโทรคมนาคม ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ผลกระทบ ความน่าสนใจ ทิศทาง และอนาคตของธุรกิจโทรคมนาคม นางโชติกา สวนานนท์ กับคำแนะนำลงทุนอย่างมีประสิทธิ์ภาพ ลงทุนอย่างไรให้ได้กำไรสูงสุด และปิดท้ายด้วยตัวแทนนักลงทุน  นายณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์ ลงทุนที่มาให้ประสบการณ์เกี่ยวกับ


ภาพที่ 3 SCB Investment Symposium 2013

มุมมองนักลงทุน ความกังวลเรื่องการลงทุนเรื่องปีหลัง รวมทั้งเทคนิคการลงทุนอย่างชาญฉลาด "ไทยพาณิชย์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้จะได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์บริหารพอร์ตการลงทุน ส่วนบุคคลอย่างชาญฉลาด โดยธนาคารให้ความสำคัญกับบทบาทการเป็นที่ปรึกษา ทางการเงินและการลงทุนโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ มุ่งเน้นในเรื่องการจัดสรรสินทรัพย์ เพื่อการลงทุน (Asset Allocation) กระจายในทุกกลุ่มการลงทุนหลักๆ และสอดคล้องกับ ความเสี่ยงที่ลูกค้าสามารถรับได้ ซึ่งเป็นหัวใจหลักที่จะช่วยเพิ่มพูนความมั่งคั่งจากการ ลงทุนอย่างมั่นคงต่อไป" นายสมิทธ์กล่าวสรุป


ภาพที่ 4 SCB Investment Symposium 2013


ภาพที่ 5 SCB Investment Symposium 2013